تونل انجماد

تونل انجماد

تونل انجماد

کاربرد تونل انجماد

تونل انجماد به مجموعه ای اتلاق می شود که در انجماد مواد غذایی قبل از ورود به سردخانه بکار گرفته می شود و البته انواع مختلف دارد. تونل انجماد وزشی (Blast Freezing Tunnel) یکی از انواع تونل های انجماد است. در مواد غذایی منجمد سرعت فساد با تبدیل رطوبت موجود در محصول به یخ، کاهش می یابد و در نهایت باعث کاهش سرعت رشد گونه های باکتریایی می شود. به طور دقیق تر در دماهای کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد رشد میکروارگانیسم ها متوقف خواهد شد.

حفظ کیفیت محصول در تونل انجماد

کیفیت و بافت محصول منجمد ارتباط مستقیم با سرعت انجماد آن را دارد، این بدین معنا است که هر چه سرعت انجماد بیشتر باشد کریستال های یخ کوچکتر و با تعداد بیشتر خواهند بود و بافت سلولی محصول به مراتب سالم تر خواهد ماند. در حالی که اگر سرعت انجماد کاهش یابد ما کریستال های یخ کمتر و بزرگتر خواهیم داشت که باعث پاره شدن بافت های سلولی محصول و در نهایت افت کیفیت محصول خواهد شد.

فلسفه بوجود آمدن تونل انجماد نیز همین افزایش سرعت انجماد است که با رساندن دمای محیط به ۴۰- درجه سانتیگراد سعی بر آن دارد که محصول در حداقل زمان ممکن به دمای مد نظر (معمولاً ۱۸- درجه سانتیگراد) برسد.

تونل انجماد بر اساس گردش یک مبرد ( معمولاً آمونیاک یا فریون ) در سیکل تبرید کار می کند که گرما را بوسیله گردش هوا توسط اواپراتور از محصول می گیرد. این گرما بعداً در سیکل توسط کندانسور به هوا یا آب (بسته به نوع کندانسور) منتقل می شود.

تونل انجماد همواره جزو یکی از حساس ترین سیستم های برودتی تلقی می گردد، همانطور که پیش تر اشاره شد سرعت انجماد تأثیر بسزایی در حفظ کیفیت محصول دارد.

شرکت برودت کار اطلس در طراحی و اجرای انواع تونل های انجماد سابقه ای طولانی دارد و امری که پروژه های ما را همواره مستثنی می کند طراحی خاص تجهیزات برای هر پروژه است. بدین معنی که کویل های اواپراتور و کندانسور به صورت خاص برای یک پروژه طراحی و ساخته می شوند و میزان هوادهی کاملاً متناسب با ظرفیت می باشد. از مزایایی که این نوع طراحی در پی دارد می توان به کاهش هزینه های سرمایه گذاری، افزایش راندمان و سرعت انجماد، انطباق کامل تجهیزات با بار برودتی موردنیاز و کاهش دفعات دیفراست اشاره کرد.