شرکت برودت کار اطلس با تکیه بر تجربه کارشناسان و بهره گیری از دانش فنی روز  توانایی طراحی و اجرای انواع واحد های سردسازی فریونی و آمونیاکی با ظرفیت های مختلف را دارد. اجرای پروژه های با کاربری های گوناگون اعم از محصولات کشاورزی، محصولات پروتئینی، محصولات لبنی، محصولات دارویی، انبارهای یخ و … در اقصی نقاط ایران مؤید این مطلب می باشد.