شیرآلات و کنترل آلات

وارد کننده و تأمین کننده انواع شیر آلات و کنترل آلات صنعتی جهت کارخانجات یخسازی، سردخانه ها و سایر سیستم های برودتی 

شیر دستی دانفوسشیر های دستی مستقیم و انگِل آمونیاکی

 

اکسپنشن ولو دانفوس

شیر های انبساط ( اکسپنشن ولو )

 

کنترل فشار دانفوس

کنترل فشار مکانیکی

 

کنترلر دیجیتال دانفوس

کنترلر های مکانیکی و دیجیتالی

 

شیر پایلوت

شیرهای پایلوت آمونیاکی (PM Valves)

 

صافی آمونیاکی

صافی و فیلتر آمونیاکی 

 

 

دانفوسدانفوس / Danfoss
Herl هرلهرل / Herl

پارکرپارکر / Parker
هنسنهنسن / Hansen

FESTO-فستوفستو / FESTO

شرکت برودت کار اطلس وارد کننده و تأمین کننده شیرآلات و کنترل آلات سیستم های تبرید شامل سیستم های فریونی، آمونیاکی و سیستم های منو اکسید کربن (CO) و نیتروژن مایع (LN2) می باشد.