Archive for Day: چ

کمپرسور سابرو

کمپرسور سابرو

کمپرسور سابرو عیب یابی کمپرسور سابرو Sabroe مدل های سری SMC و TSMC مارک MK4 موارد مجاز استفاده از این کمپرسور سابرو استفاده در زمینه های خارج از طراحی این کمپرسورها ممکن است منجر جراحات در اپراتورها و...

بیشتر بخوانید