انواع سردخانه براساس مبرد

سردخانه فریونی چیست؟ سردخانه فریونی به سردخانه ای گفته می شود که در سیکل تبرید سیستم برودتی آن از مبرد فریون استفاده شده است. سیکل های تبرید فریونی برای دستیابی و حفظ دماهای پایین (بین ۱۸+ تا ۴۵- درجه سانتیگراد) در تأسیسات برودتی استفاده می شوند. استفاده از فریون به عنوان یک مبرد خیلی رایج […]

سردخانه آمونیاکی چیست؟ خواص فیزیکی، شیمیایی و ملاحظات زیست محیطی آمونیاک آمونیاک یک ماده بی رنگ و با بوی تند با فرمول شیمیایی NH3 و کد مبرد R-717 می باشد که از دو عنصر نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده است. آمونیاک از هوا سبک تر بوده و چگالی آن (۰/۷۷۱kg/m^3) تقریباً نصف هوا می باشد […]