Archive for Tag: انجماد مرغ

IQF با سیکل تراکمی

IQF با سیکل تراکمی معرفی Individual quick frozen یا انجماد سریع تک به تک به دستگاهی اتلاق می شود که زمان کریستالیزاسیون را به حداقل ممکن برساند. یعنی مواد غذایی را به صورت جدا از هم و در زمانی کوتاه منجمد نماید. برای سالها میوه ها و سبزیجات...

بیشتر بخوانید