Archive for Tag: انجماد نخود فرنگی

IQF با سیکل تراکمی

IQF با سیکل تراکمی معرفی Individual quick frozen یا انجماد سریع تک به تک به دستگاهی اتلاق می شود که زمان کریستالیزاسیون را به حداقل ممکن برساند. یعنی مواد غذایی را به صورت جدا از هم و در زمانی کوتاه منجمد نماید. برای سالها میوه ها و سبزیجات...

بیشتر بخوانید

IQF با نیتروژن مایع

IQF با نیتروژن مایع IQF با نیتروژن مایع در دمای ۱۹۶- درجه سانتیگراد در فشار جو تبخیر می شود. در دستگاه IQF با نیتروژن مایع، مواد غذایی در معرض نیتروژن در حال تبخیر قرار گرفته و گرمای آنها را به سرعت جذب می گردد. دمای فوق پایین و سرعت...

بیشتر بخوانید