Archive for Tag: شیر PM

شیر دانفوس آمونیاکی

شیر دانفوس آمونیاکی

شیر دانفوس آمونیاکی شامل شیر دستی (Hand Valve)، شیر برقی (Solenoid Valve)، شیر اصلی (Main Valve) با پایلوت های مربوطه، شیر یکطرفه (Check Valve)، شیر تنظیم یا رگولاتور (Regulating Valve)، سایت گلاس، شیر اطمینان (Safety Valve)، فلنج های مربوط به شیر آمونیاکی، فیلتر و صافی فیلتر و فلوت...

بیشتر بخوانید
تماس با ما