شیرآلات و کنترل آلات

شیر دانفوس آمونیاکی شامل شیر دستی (Hand Valve)، شیر برقی (Solenoid Valve)، شیر اصلی (Main Valve) با پایلوت های مربوطه،