خدمات سردخانه

نصب و راه اندازی انواع سردخانه صنعتی نصب سردخانه و راه اندازی آن به شکل اصولی و استاندارد بسیار مهم

انتخاب ماشین آلات و تجهیزات جهت ساخت سردخانه انتخاب نوع (هرمتیک، سمی هرمتیک، پیستونی یا اسکرو ) و برند کمپرسور