انواع سردخانه براساس رنج دمایی

سردخانه زیر صفر چیست؟ سردخانه‌ زیر صفر (freezing cold room) به فضایی عایق ‌شده گفته می شود که برای

سردخانه بالای صفر چیست؟ سردخانه بالای صفر (Cold Store Above Zero) عبارت است از فضایی عایق شده که برای نگهداری