انواع سردخانه براساس کارکرد

سردخانه کانکسی؛ ۰ تا ۱۰۰ سردخانه قابل حمل + قیمت سردخانه کانکسی سردخانه کانکسی قابل حمل را همچنان با نام های سردخانه سیار، سردخانه قابل حمل، سردخانه پرتابل، سردخانه موبایل و سردخانه متحرک نیز می شناسند. سردخانه سیار؛ قابل حمل بوده و راه حلی منعطف و مقرون به صرفه برای نگهداری کالاهای فاسد شدنی در […]

سردخانه هایی که ظرفیت بارگیری بیش از 2000 تن را دارا باشند جزو سردخانه های صنعتی به حساب می آیند. سردخانه های صنعتی جهت نگهداری محصولات غذایی شامل میوه جات، گوشت و مرغ، ماهی و میگو مورد استفاده قرار می گیرند. ظرفیت بارگیری سردخانه باید به چندین سالن مختلف تقسیم شود. این امر امکان نگهداری محصولات مختلف را در سالن های مجزا فراهم می آورد.