لوازم مصرفی

گاز سیستم برودتی (گاز مبرد) چیست؟ گاز مبرد یا گاز سردخانه یک ترکیب شیمیایی طبیعی یا سنتزی است که

روغن کمپرسور برودتی از برند های شل، توتال، سانیسو، بیتزر، فاکس، گالف مناسب برای کمپرسورهای پیستونی و اسکرو جهت سیستم