مقالات

آمونیاک یا فریون | به عنوان مثال یکی از مزایای اصلی آمونیاک بوی آن می باشد که باعث می شود
انواع انجماد جهت محافظت از مواد غذایی به کار گرفته می شود. در این پروسه تغییرات فیزیکی و شیمیایی و
تاریخچه سردخانه و غذای یخ زده به اواسط قرن نوزدهم بر می گردد.از دیرباز نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی
اگر تبرید صنعتی را در حوزه صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع پردازش نفت و گاز بیان کنیم، می توان گفت

دستورالعمل نگهداری از سردخانه چیست؟ برای کسب و کارهای مرتبط با صنایع غذایی و دارویی از استارت آپ های کوچک

کمک های اولیه آمونیاک که یک ماده سمی تجمع کننده نیست. بوی تند و متمایز آن حتی در تراکم های
رعایت استاندارد دمای نگهداری سردخانه به حفظ کیفیت محصول می انجامد. جهت بهره برداری بهینه از سردخانه، محصولات باید با