کندانسور

کندانسور فریونی هوا خنک سازگار با مبرد خانواده فریون ها و مناسب برای تهویه مطبوع، سردخانه زیر صفر، سردخانه بالای