شیر دانفوس آمونیاکی

شیر دانفوس آمونیاکی

شیر دانفوس آمونیاکی شامل مجموعه ای از شیرآلات می باشد که جهت سیکل های تبرید با گاز آمونیاک مورد استفاده قرار می گیرند. این شیرآلات می توانند شامل شیر دانفوس آمونیاکی دستی (Hand Valve)، شیر دانفوس آمونیاکی برقی (Solenoid Valve)، شیر دانفوس آمونیاکی اصلی یا مین ولو (Main Valve) با پایلوت های مربوطه، شیر دانفوس آمونیاکی یکطرفه یا چک ولو (Check Valve)، شیر دانفوس آمونیاکی تنظیم یا رگولاتور (Regulating Valve)، سایت گلاس، شیر دانفوس آمونیاکی اطمینان یا سیفتی ولو (Safety Valve)، فلنج های مربوط به شیر دانفوس آمونیاکی، فیلتر و توری یا صافی فیلتر و فلوت ولو (Float Valve) می باشند.

شیر دستی انگل هندویل

شیر دستی دانفوس انگل (۹۰ درجه) هندویل (فلکه دار) مدل SVA 10 – SVA 15 – SVA 20 – SVA 25 – SVA 32 – SVA 40 – SVA 50 – SVA 65 – SVA 80 – SVA 100 – SVA 125 – SVA 150 – SVA 200

شیر دستی مستقیم هندویل

شیر دستی دانفوس مستقیم و هندویل (فلکه دار) مدل SVA 10 – SVA 15 – SVA 20 – SVA 25 – SVA 32 – SVA 40 – SVA 50 – SVA 65 – SVA 80 – SVA 100 – SVA 125 – SVA 150 – SVA 200

شیر دستی انگل کپ دار

شیر دستی دانفوس انگل (۹۰ درجه) و کپ دار مدل SVA 10 – SVA 15 – SVA 20 – SVA 25 – SVA 32 – SVA 40 – SVA 50 – SVA 65 – SVA 80 – SVA 100 – SVA 125 – SVA 150 – SVA 200

شیر دستی مستقیم کپدار

شیر دستی دانفوس مستقیم و کپ دار مدل SVA 10 – SVA 15 – SVA 20 – SVA 25 – SVA 32 – SVA 40 – SVA 50 – SVA 65 – SVA 80 – SVA 100 – SVA 125 – SVA 150 – SVA 200

استاپ چک ولو

استاپ چک ولو مدل SCA 15 – SCA 20 – SCA 25 – SCA 32 – SCA 40 – SCA 50 – SCA 65 – SCA 80 – SCA 100 – SCA 125

شیر تنظیم رگولاتور

شیر تنظیم دستی / رگولاتور دستی مدل REG 10 – REG 15 – REG 20 – REG 25 – REG 32 – REG 40 – REG 50

چک ولو شیر یکطرفه

چک ولو / شیر یکطرفه مدل NRVA 15 – NRVA 20 – NRVA 25 – NRVA 32 – NRVA 40 – NRVA 50 – NRVA 65

شیر اطمینان سیفتی ولو

شیر اطمینان / سیفتی ولو مدل SFA 15 – SFA 20 – SFV 25 – DSV 15 – DSV 20 – DSV 25 – DSV 32 – BSV 8

شیر برقی آمونیاکی

شیر برقی مدل EVRA 3 – EVRA 10 – EVRA 15 – EVRA 20 – EVRA 25 – EVRA 32 – EVRA 40 – EVRAT 10 – EVRAT 15 – EVRAT 20 

فیلتر آمونیاکی

فیلتر آمونیاکی مدل FIA 15 – FIA 20 – FIA 25 – FIA 32 – FIA 40 – FIA 50 – FIA 65 – FIA 80 – FIA 100 – FIA 150 – FA 15 – FA 20

مین ولو آمونیاکی

مین ولو آمونیاکی مدل PM1 15 – PM1 20 – PM1 25 – PM1 32 – PM1 40 – PM1 50 – PM1 65 – PM3 15 – PM3 20 – PM3 25 – PM3 32 – PM3 40 – PM3 50 – PM3 65 – PM3 80 – PM3 100 – PM3 125 – PMFL 80-4 – PMFL 80-5 – PMFL 80-6 – PMFL 80-7 – ICS1 15 – ICS1 20 – ICS1 25 – ICS1 32 – ICS1 40 – ICS1 50 – ICS1 65 – ICS1 – ICS3 15 – ICS3 20 – ICS3 25 – ICS3 32 – ICS3 40 – ICS3 50 – ICS3 65 – ICS3 80 – ICS3 100 – ICS3 125 – ICS3 150 – ICF20 4-9 – ICF20 4-11

شرکت برودت کار اطلس تأمین کننده انواع شیرآلات و کنترل آلات شامل شیر دانفوس آمونیاکی می باشد. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید.

مشاوره تلفنی رایگان