کمپرسور سابرو

عیب یابی کمپرسور سابرو Sabroe مدل های سری SMC و TSMC مارک MK4

 

 

 • موارد مجاز استفاده از این کمپرسور سابرو

استفاده در زمینه های خارج از طراحی این کمپرسورها ممکن است منجر جراحات در اپراتورها و صدمات فنی به سیستم گردد. کمپرسور باید فقط در مقاصد زیر مورد استفاده قرار گیرد.

 • به عنوان یک کمپرسور برودتی با دور در دقیقه مجاز ذکر شده در رفرنس های شرکت برودتی سابرو Sabore Refrigeration .
 • کمپرسورهای مدل SMC 100 و TSMC 100 با کد S و L فقط جهت کارکرد با مبردهای R717، R22 ، R134a ، R407C ، R404A و R507 طراحی شده است.
 • کمپرسورهای مدل SMC 100 و TSMC 100 با کد E فقط جهت کارکرد با مبرد R717 یعنی آمونیاک طراحی شده است.
 • کمپرسورهای مدل SMC 100 و TSMC 100 با کد S و L و E باید فقط در فشار دیس شارژ طراحی حداکثر ۲۵ بار معادلPSI  ۳۷۵ کار بکند.
 • کمپرسور نباید برای تخلیه هوا و رطوبت در سیستم برودتی مورد استفاده قرار بگیرد.
 • کمپرسور نباید برای اعمال فشار تست سیستم برودتی مورد استفاده قرار بگیرد.
 • کمپرسور نباید به عنوان کمپرسور هوا مورد استفاده قرار بگیرد.
 • سرویس و نگهداری از یونیت کمپرسور سابرو
 • سرویس روزانه

شامل بازرسی دیداری می باشد. پس ازآشنایی با صدا ها و لرزش های یونیت، عملکرد روزانه را با مشاهدات پیشین مقایسه کنید. داده های راهبری و دیاگرام های کارکرد کمپرسور مربوطه را با هم انطباق دهید.

 • یونیت کمپرسور را بازرسی کرده و از عادی بودن میزان صدا و لرزش اطمینان حاصل کنید.
 • مقادیر راهبری را در یک دفترچه ( Logbook) ثبت نمایید. هر روز مقادیر ثبت شده را با روز قبل مقایسه کنید تا روند تغییرات را متوجه شوید. اگر لازم است گزارشی ثبت کنید تا آن را دقیق تر بررسی کنید.
 • روغن موجود در اویل سپراتور را چک کنید. ( در کمپرسورهای اسکرو )
 • روغن موجود در کمپرسور را چک کنید. ( در کمپرسور های رفت و برگشتی )
 • فشار روغن را چک کرده و آن را ثبت کنید.
 • مقدار مبرد را چک کنید.
 • نشتی ها را جستجو کنید و در صدد رفع آن بر بیایید. نشتی ها شامل مسیرهای روغن، مبرد، آب سرد یا براین و غیره می باشد.

 اخطار

راهبری و نگهداری روزانه معمولاً توسط پرسنل راهبر یا اپراتور انجام می گردد. انجام سایر سرویس ها که نیازمند آنالیز و مهندسی سیستم برودتی می باشد باید توسط اشخاص مجاز انجام شود.

 • سرویس دوره ای

روانکاری موتور و دیگر امور روتین مربوط به نگهداری معمولاً بر اساس ساعت کارکرد تعیین می گردد، اگرچه در صورت لزوم می تواند زودتر اتفاق بیفتد.

 • سرویس بازسازی

برای بازسازی های عمده مانند اورهال کردن کمپرسورها روال معمول تماس با تأمین کننده کمپرسور می باشد.

استفاده از جدول عیب یابی کمپرسور سابرو

در جدول زیر هر خطای احتمالی با یک کد در ستون سمت چپ و توضیح مختصری از خطا در ستون دوم و کد علت احتمالی بروز خطا در ستون سوم آورده شده است.

کد خطا

شرح خطا

کد علت خطا

۱

کمپرسور استارت نمی خورد

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۹-۱۰-۱۲-۱۴

۲

کمپرسور با فاصله زمانی کم قطع و وصل می شود

۹-۱۰-۱۱-۱۳-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۴۰-۴۱-۴۳-۴۴-۵۱-۵۲-۵۴-۵۶-۵۹

۳

کمپرسور روشن می شود ولی بلافاصله خاموش می شود

۳-۵-۶-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۷-۱۸-۴۱-۴۲-۴۹-۵۰-۵۵-۶۱

۴

کمپرسور به صورت مداوم کار می کند

۸-۲۱-۲۲-۲۴-۴۱-۴۶-۵۲-۵۳-۵۶-۶۰

۵

صدای غیر عادی از کمپرسور

۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۶-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۶-۵۷-۵۸

۶

ظرفیت ناکافی از کمپرسور

۱۳-۱۵-۱۷-۱۸-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۳۲-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۴۰-۴۱-۴۴-۴۵-۴۶-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۲۳-۵۶-۶۰

۷

ضربه زدن کمپرسور در هنگام راه اندازی

۱۶-۱۸-۲۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۴-۵۶-۶۱

۸

ضربه زدن کمپرسور در هنگام کارکرد

۲۱-۲۳-۲۶-۳۷-۳۹

۹

فشار کندانسور بالا

۲۵-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۳

۱۰

فشار کندانسور بسیار پایین

۲۲-۳۲-۵۱-۵۲-۵۴-۶۰

۱۱

فشار مکش بالا

۱۳-۱۷-۲۶-۳۴-۳۹-۵۲-۵۳-۵۴-۵-۶۰

۱۲

فشار مکش بسیار پایین

۱۱-۱۳-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۳۲-۳۵-۳۶-۳۷-۴۰-۴۱-۴۲-۴۴-۴۵-۵۶-۵۹

۱۳

فشار روغن بسیار پایین

۱۲-۱۵-۱۷-۱۸-۲۶-۴۹-۵۰-۵۵

۱۴

دمای بالای لوله دهش

۱۱-۲۱-۲۲-۲۳-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۴۰-۴۱-۴۶-۵۲-۵۴

۱۵

دمای بسیار پایین لوله دهش

۲۶-۳۲-۳۹

۱۶

دمای بالای روغن

۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۴۰-۵۰-۵۲

۱۷

کاهش سطح روغن در کارتر

۱۶-۱۸-۲۰-۲۶-۵۱-۵۷-۵۸

۱۸

به شدت فوم شدن روغن درکارتر

۱۶-۲۶-۳۹-۶۱

۱۹

عرق ریزی و یا یخ زدگی کارتر

۱۶-۱۸-۲۶-۳۷-۳۹

۲۰

تنظیم ظرفیت متناوب

۱۳-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۴۹-۵۵-۵۶

 

جدول کد علت ها

کد

علت

کد

علت

۱

قطع بودن برق-کلید اصلی قطع می باشد

۳۲

مقدار خنک کن یا هوادهی در کندانسور زیاد است

۲

فیوزها خراب شده-اتصالها یا سیم کشی شل شده است

۳۳

شیر آب بسته است

۳

ولتاژ بسیار پایین است

۳۴

اکولایزر فشار خارجی روی شیر اکسپنشن بسته است

۴

جریان فرمان قطع است

۳۵

شیر اکسپنشن با یخ،کثیفی و موم بسته شده است

۵

سیستم محافظتی موتور فعال است

۳۶

شارژ حباب شیر اکسپنشن خالی شده است

۶

جریان مدار باز را کنترل کنید

۳۷

سنسور شیر اکسپنشن در جای مناسبی قرار ندارد

۷

پمپ یا فن خاموش لست

۳۸

شیر اکسپنشن نشتی دارد

۸

کنتاکتور معیوب است

۳۹

شیر اکسپنشن سوپرهیت اندکی فراهم می کند

۹

کنترل فشار بالا قطع کرده است

۴۰

شیر اکسپنشن سوپرهیت بالایی ایجاد می کند

۱۰

کنترل فشار پایین قطع کرده است

۴۱

فیلترهای خط مایع یا مکش مسدود است

۱۱

اختلاف قطع و وصل کنترل فشار مکش بسیار کم است

۴۲

شیر برقی خط مایع یا مکش بسته است

۱۲

کنترل فشار روغن قطع کرده است

۴۳

شیر برقی نشتی دارد

۱۳

تنظیم ظرفیت به اشتباه تنظیم شده است

۴۴

اواپراتور یخ زده یا مسدود شده است

۱۴

تایمر دیفراست جریان را قطع کرده است

۴۵

هوای خنک مجدداً سیرکوله می شود

۱۵

مقدار شارژ روغن کم است

۴۶

بار یرودتی زیادی روی سیستم می باشد

۱۶

ظرفیت کمپرسور در زمان راه اندازی بسیار زیاد است

۴۷

مبرد در کندانسور سرد ذخیره می شود

۱۷

فشار روغن بسیار کم است (تنظیم کنترل فشار)

۴۸

کوپلینگ تنظیم نیست یا پیچ ندارد

۱۸

روغن در کارتر فوم می شود

۴۹

اویل پمپ معیوب است

۱۹

شارژ روغن زیاد است

۵۰

یاتاقان ها ساییده شده یا معیوب است

۲۰

برگشت روغن ضعیف است – روغن در اواپراتورها

۵۱

رینگ پیستون یا سیلندر معیوب است

۲۱

مبرد به صورت محدود تأمین می شود

۵۲

شیر دهش نشتی دارد یا معیوب است

۲۲

شارژ مبرد ناکافی است

۵۳

شیر مکش نشتی دارد یا معیوب است

۲۳

بخار مبرد در خط مایع

۵۴

بای پاس کمپرسور باز است یا شیر اطمینان نشتی دارد

۲۴

وجود نشتی در سیستم

۵۵

فیلتر روغن کمپرسور مسدود است

۲۵

شارژ مبرد زیاد است

۵۶

کنترل ظرفیت معیوب است

۲۶

مایع در خط مکش

۵۷

شیر برقی برگشت روغن مسدود شده یا معیوب است

۲۷

افزایش درجه شارژ اواپراتور در دمای پایین

۵۸

فیلتر برگشت روغن مسدود شده است

۲۸

مقدار خنک کن یا هوادهی در کندانسور ناکافی است

۵۹

ظرفیت کمپرسور بسیار بالا است

۲۹

دمای خنک کن یا هوا بسیار بالا است

۶۰

ظرفیت کمپرسور بسیار پایین است

۳۰

وجود گازهای غیر قابل تقطیر در کندانسور

۶۱

المنت هیتر روغن در کارتر معیوب است

۳۱

کندانسور نیاز به تمیز کردن دارد

   

 این مقاله توسط شرکت برودت کار اطلس از مراجع فنی کمپرسور سابرو گردآوری و استخراج گردیده است.

درباره نویسنده

Related posts

روش های انجماد

روش های انجماد

روش های انجماد سیستم ها و روش های انجماد مواد غذایی صنعتی معرفی فرآیند انجماد انجماد، یک روش محافظت از مواد غذایی است که تغییرات فیزیکی و شیمیایی و فعالیت میکروبیولوژی را که باعث ایجاد فساد می گردد، کند می کند. کاهش دادن دما فعالیت مولکولی و میکروبی...

بیشتر بخوانید
گاز مخصوص سردخانه

آمونیاک یا فریون

آمونیاک یا فریون در ساخت یک تأسیسات برودتی صنعتی همو اره یک سؤال ذهن صاحبان مجتمع های برودتی را به خود مشغول کرده است، و آن انتخاب مبرد آمونیاک یا خانواده فریون ها می باشد (آمونیاک یا فریون). متأسفانه بارها شاهد این موضوع بوده ایم که به دلایل...

بیشتر بخوانید

کمک های اولیه آمونیاک

کمک های اولیه آمونیاک فرمول شیمیایی : NH3 / کد مبرد : R-717 مقدمه آمونیاک یک ماده سمی تجمع کننده نیست. بوی تند و متمایز آن حتی در تراکم های بی خطر و بسیار پایین توسط انسان قابل شناسایی می باشد. از آنجایی که آمونیاک دارای خاصیت خود...

بیشتر بخوانید