گاز آمونیاک

آمونیاک یک ماده سمی تجمع کننده نیست. بوی تند و متمایز آن حتی در تراکم های بی خطر و بسیار پایین توسط انسان قابل شناسایی می باشد. از آنجایی که آمونیاک دارای خاصیت خود اخطاری می باشد، هیچ شخصی به صورت داوطلبانه در محیط های با تراکم بالا و خطرناک از این گاز نخواهد ماند. چون آمونیاک از هوا سبک تر است بهترین راه جلوگیری از انباشته شدن آن در محیط، تهویه مناسب و کافی می باشد.در این مقاله با کمک های اولیه آمونیاک همراه شما هستیم.

تجربه نشان داده است که آمونیاک یک گاز غیر قابل اشتعال بوده و در شرایط عادی  یک ترکیب بسیار پایدار است. اگرچه آمونیاک در غلظت های بالا -و هر چند محدود- می تواند با هوا و اکسیژن مخلوط های قابل اشتعال ایجاد کند و باید با احتیاط با آن برخورد شود.

کمک های اولیه آمونیاک

فرمول شیمیایی : NH3 / کد مبرد : R-717

 قواعد اصلی برای کمک های اولیه آمونیاک

برای کمک های اولیه آمونیاک بهتر است موارد ذیل را تسریع فرمایید.

 1.  فوراً با اورژانش تماس بگیرید.
 2. آماده باشید: یک بطری شستشوی استریل حاوی محلول آب نمک (NaCl %0.9) در دسترس داشته باشید.
 3. یک دوش یا یک مخزن آب باید در نزدیکی تمام تجهیزات آمونیاک نصب شده وجود داشته باشد.
 4. در حین انجام کمک های اولیه، شخص مورد درمان باید به درستی محافظت شود تا از آسیب های بعدی جلوگیری گردد.

کمک های اولیه آمونیاک در صورت استنشاق

 1. افراد مبتلا را فوراً به فضای باز منتقل کرده و تمام پوشش هایی که مانند ماسک آمونیاک و ریش بند تنفس را محدود می کند، باز کنید.
 2. فوراً با اورژانس تماس بگیرید و ذکر کنید که نیاز به تجهیزات اکسیژن دارید.
 3. فرد مبتلا رو بی حرکت نگاه دارید و بدن او را با پتو بپوشانید.
 4. اگر دهان و یا گلو سوخته است، در صورت به هوش بودن فرد مبتلا به او جرعه ای آب جهت شستشوی دهان و نوشیدن بدهید.
 5. در صورت به هوش بودن فرد مبتلا و عدم سوختگی دهان به او چای یا قهوه گرم و شیرین بدهید. ( هرگز به فردی که از هوش رفته چیزی نخورانید! )
 6. می توانید در حضور پزشک از کپسول اکسیژن جهت بهبود تنفس فرد مبتلا استفاده کنید.
 7. در صورت توقف تنفس، تنفس مصنوعی را اجرا کنید.
 
کمک های اولیه گاز آمونیاک
کمک های اولیه گاز آمونیاک

کمک های اولیه آمونیاک در صورت آسیب های چشم ناشی از ترشحات مایع و یا بخار اشباع

 1. پلک ها را باز نگاه دارید و فوراً چشم ها را با محلول آب نمک که قبلاً ذکر شد برای ۳۰ دقیقه شستشو دهید.
 2. فوراً با اورژانس تماس بگیرید.

کمک های اولیه آمونیاک سوختگی های پوست ناشی از ترشحات مایع و یا بخار اشباع

 1. فوراً با مقدار زیادی آب حداقل برای ۱۵ دقیقه شستشو را ادامه داده و لباس های آلوده را در حین شستشو با دقت خارج کنید.
 2. فوراً با اورژانس تماس بگیرید.
 3. بعد از شستشو تا دریافت توصیه های پزشکی حرفه ای، کمپرس نم دار محلول آب نمک را برای نقاط مبتلا آغاز کنید.

هیچ مجموعه ای را نمی توان گفت که کاملاً ایمن است.

ایمنی یک راه زندگی است.

شرکت برودت کار اطلس به عنوان یکی از با تجربه ترین شرکت های فعال در صنعت تبرید آماده همکاری با ارگان ها و کارخانجات جهت ایمن سازی تأسیسات، تأمین تجهیزات ایمنی و اعلام و اطفاء خطر می باشد.

منبع : انجمن مهندسین تأسیسات آمریکا

مطالب مرتبط

کمک های اولیه آمونیاک