کمپرسور سردخانه | برندهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی

کمپرسور سردخانه دارای طیف گسترده ای می باشد و بر اساس عملکرد به اسکرو یا پیستونی یا اسکرال، نوع مبرد آمونیاک یا فریون ، ساختمان هرمتیک (بسته)، سمی هرمتیک (نیمه بسته) و باز و از نظر مراحل تراکم به تک مرحله یا دو مرحله ای دسته بندی می شود. کمپرسور سردخانه در واقع قلب سیکل برودتی و تجهیزات سردخانه می باشد و بر اساس نوع نیاز و بودجه، طراحی و انتخاب می شود. از معتبرترین برند های کمپرسور سردخانه می توان به کمپرسور های گراسو Grasso، سابرو Sabroe، مایکوم Mycom، دانفوس Danfoss، کوپلند Copeland، شیومی Xuemei، بیتزر Bitzer، کوپلند Copeland، رفکامپ Refcomp و بک Bock اشاره کرد.

کمپرسور سردخانه بیتزر

کمپرسور بیتزر

اسکرو | پیستونی | سمی هرمتیک | باز
کمپرسور دانفوس

کمپرسور دانفوس

پیستونی | اسکرال | هرمتیک

کمپرسور کوپلند

پیستونی | سمی هرمتیک
کمپرسور رفکامپ

کمپرسور رفکامپ

پیستونی | اسکرو | سمی هرمتیک
کمپرسور شیومی

کمپرسور شیومی

پیستونی | اسکرو | سمی هرمتیک
کمپرسور بوک

کمپرسور بوک

پیستونی | سمی هرمتیک

 

ساختمان کمپرسور سردخانه

انواع کمپرسور را از لحاظ ساختمان به ۳ دسته می توان تقسیم بندی نمود.

کمپرسور هرمتیک یا بسته 

کمپرسور و الکتروموتور در یک پوسته فولادی جوشکاری شده قرار دارند.

کمپرسور سمی هرمتیک یا نیمه بسته 

کمپرسور و الکتروموتور در یک پوسته با درپوش و پیچ قرار گرفته است.

کمپرسور باز 

کمپرسور و الکتروموتور به صورت دو عضو جداگانه با یکدیگر کوپل می شوند.

عملکرد کمپرسور سردخانه

کمپرسور ها از نظر عملکرد به دو دسته دوار یا پیچشی (Rotary) یا رفت و برگشتی (Reciprocating) تقسیم می گردند.

کمپرسور های پیچشی

کمپرسور اسکرو و کمپرسور اسکرال جزو کمپرسور های دوار یا پیچشی محسوب می شوند.

کمپرسور های رفت و برگشتی 

کمپرسور سیلندر پیستونی جزو کمپرسور های رفت و برگشتی محسوب می شود.

مراحل تراکم کمپرسور

کمپرسور های پیستونی از نظر تعداد مراحل تراکم به دو دسته یک مرحله (one-stage) یا دو مرحله (two-stage) تقسیم می گردند.

کمپرسور یک مرحله 

کمپرسور های پیستونی که به شکل یک مرحله عملیات تراکم گاز را انجام می دهند توانایی دستیابی به دمای حداقل ۳۰- درجه سانتیگراد را دارا می باشند. از این نوع کمپرسور ها به عنوان کمپرسور سردخانه، پیش سردکن، آیس بانک، یخسازی و سیستم های تهویه مطبوع استفاده می گردد.

کمپرسور دو مرحله 

کمپرسور های پیستونی که به شکل دو مرحله عملیات تراکم گاز را انجام می دهند توانایی دستیابی به دمای حداقل ۵۵- درجه سانتیگراد را دارا می باشند. از این نوع کمپرسور ها در تونل انجماد، IQF و از این قبیل استفاده می گردد.

مطالب مرتبط

کمپرسور سردخانه